600 – fat ride

Fat ride helt ombyggd förutom ram, motor och gaffel